MỘNG TRANG hát CA DAO ME (nhạc và lời : TRỊNH CÔNG SƠN), Quán nhạc Paris, tháng 4, 2015


Ca dao Mẹ Trịnh Công Sơn Mộng Trang Paris

Published on May 27, 2015

Quán Nhạc Paris kính mời các bạn yêu nhạc Trịnh thưởng thức Ca Dao Mẹ qua tiếng hát ca sĩ Mộng Trang. Paris
Le Cercle Premier vous invite à écouter une belle chanson de Trinh Công Sơn avec la voix de mong Trang du Club musical de Paris.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s