THIÊN HƯƠNG – UYÊN TRINH : Giáo sư Trần Văn Khê được chăm sóc đặc biệt, điều trị cách ly


 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI – COMMENT (2) 

Xếp theo ngày
Hiếu Bình Định – 11/06/2015
Chúc Giáo sư có thật nhiều nghị lực để mau lành bệnh.
 
Lý Văn Phú – Thành phố Hồ Chí Minh – 11/06/2015
Mình rất thích nghe giáo sư nói chuyện, bàn về âm nhạc dân tộc. Sự hiểu biết uyên bác nền âm nhạc dân tộc, cách làm việc cách sống của Thầy là một tấm gương sáng giúp tôi thêm yêu âm nhạc dân tộc, từ yêu âm nhạc chuyển thành yêu quê hương đất nước. Chúc giáo sư mau khỏe để tiếp tục truyền dạy kiến thức quý báu của mình cho thế hệ trẻ Việt Nam thu gọn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s