HÀ ĐÌNH NGUYÊN : Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 10: ‘Tài tử xi nê’ Trần Văn Khê


Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt – Kỳ 10: ‘Tài tử xi nê’ Trần Văn Khê

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s