THIÊN HƯƠNG – NGUYÊN NGUYÊN : Giáo sư Trần Văn Khê muốn nghe lại tiếng đàn tranh trước lúc ra đi


Giáo sư Trần Văn Khê muốn nghe lại tiếng đàn tranh trước lúc ra đi

7 thoughts on “THIÊN HƯƠNG – NGUYÊN NGUYÊN : Giáo sư Trần Văn Khê muốn nghe lại tiếng đàn tranh trước lúc ra đi

  1. Pingback: Một tang lễ đậm tình Tri âm | lắng đọng nét quan hoài

  2. Pingback: Giáo sư Trần Văn Khê – tài sản quý báu của văn hóa Việt Nam | lắng đọng nét quan hoài

  3. Pingback: Tiễn đưa GS TS Trần Văn Khê về nơi an nghỉ cuối cùng | lắng đọng nét quan hoài

  4. Pingback: Người làm rạng rỡ âm nhạc Việt | lắng đọng nét quan hoài

  5. Pingback: Vĩnh biệt giáo sư Trần Văn Khê | lắng đọng nét quan hoài

  6. Pingback: Gia đình, người thân nén tiếng khóc tiễn Giáo sư Khê lần cuối | lắng đọng nét quan hoài

  7. Pingback: Cố G.s Trần Văn Khê : Người Truyền lữa – Những nhịp cầu thân thương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s