BBC RADIO : Trần Văn Khê kể nhờ Phạm Duy thoát chết


Trần Văn Khê kể nhờ Phạm Duy thoát chết

pham duy tran van khe

Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Khê đã có cuộc phỏng vấn dài với BBC về Phạm Duy và kể lại sự kiện năm 1947 trong đó nhờ có sách của Phạm Duy mà ông không bị xử bắn.

Ông Khê nói Phạm Duy là một trong ba người bạn thân nhất của ông và đã có nhiều kỷ niệm từ thập niên 1940.

Giáo sư Khê, người cũng về Việt Nam sinh sống sau nhiều thập niên sống ở nước ngoài, là người đọc điếu văn duy nhất tại tang lễ người bạn của ông.

Nói chuyện với Nguyễn Hùng của BBC hôm 1/2, hai ngày trước khi an táng nhạc sỹ Phạm Duy, ông Khê nói ông cũng đang viết sách về người cùng thời “vận nước nổi trôi”.

Thu thanh lời nói của GS Trần Văn Khê  nói về Phạm Duy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s