BĂNG CHÂU : GS-TS Trần Văn Khê & con trai trưởng Trần Quang Hải


GS-TS Trần Văn Khê & con trai trưởng Trần Quang Hải

“Ảnh hưởng của ba tôi đối với tôi rất sâu đậm, vì tôi đã theo học ba tôi, vì vậy tôi phải tiếp nối đường đi của ba tôi là người thầy, chứ không phải người cha nữa. Ba tôi vừa là người cha, người thầy, mà cũng là đồng nghiệp. Tôi rất tự hào, hãnh diện vì tôi là con, cùng học một trường, làm một chuyện và cùng dự trong những hội thảo quốc tế, các cơ quan nghiên cứu trên thế giới. Cùng đi song song với ba tôi hơn 40 năm nay”…

Nói về sự nghiệp âm nhạc dân tộc mà mà ba ông đã bỏ ra cả đời để nghiên cứu và phát triển, GS Trần Quang Hải cho biết: “Tôi là con trai trưởng, phải có nhiệm vụ tiếp nối chuyện của ba tôi làm. Ba tôi và tôi cùng học 1 trường cách đây 50 năm, cùng học 1 bộ môn. Ba tôi đi là phát huy âm nhạc Việt Nam, tôi phát huy âm nhạc thế giới. Bây giờ ba tôi đi rồi thì tôi có bổn phận coi sóc để kho tàng đó không bị mất đi. Âm nhạc cổ truyền cần phải vun bồi, nuôi dưỡng. Tôi sẽ về Việt Nam thường xuyên hơn để tiếp xúc với những người tại Việt Nam phát huy âm nhạc cổ truyền. Chứ không phải ba tôi đi rồi thì sẽ mất luôn”.

“Ba tôi đi không phải là sự buồn, mà là sự giải thoát và không còn đau đớn nữa. Khi tôi nhìn thấy được điều đó, tôi mừng cho người đi”. Ông ngậm ngùi, vì sự ra đi của ba ông là sự giải thoát, nhưng cũng là sự mất mát to lớn cho người ở lại. 

Và ba tôi cũng cho thấy rằng, một người học giả sau bao nhiêu năm sống ở Hải Ngoại, sau bao nhiêu năm làm việc ở nước ngoài đã trở lại đất nước, đem lại cho đất nước niềm tự hào, không phải chỉ những người trong nước mà ngoài nước cũng nể phục.

Tôi đã nhận được gần 300 lá thư của tất cả các giáo sư trên thế giới chia buồn. Vì ba tôi là một trong những người tiên phong nghiên cứu về dân tộc nhạc học. Vì vậy khi ba tôi mất đi như một cột trụ của những người nghiên cứu nhạc dân tộc trên thế giới. Đặc biệt là nhạc Á Châu cũng như nhạc Việt Nam.

Ba tôi ra đi đã để lại sự yêu mến, sự thương mến của tất cả những người đi tới đây. Từ những người dân bình thường, đoàn hát nghệ sĩ, những người trong chính quyền, những người trong giáo dục… Mọi người nghe tên ba tôi đều khâm phục, đó là phần thưởng mà những gì mà ba tôi để lại cho hậu thế”.

(Nguồn: trích báo “Dân Trí” – người viết: Băng Châu – 27 tháng 6, 2015)

 TranVanKhe-TQH.jpg1

                                  Trần Quang Hải, Trần Thủy Ngọc, Trần Văn Khê

 TranVanKhe-TQH-01.jpg2

TranVanKhe-TQH-02.jpg3 

?????????????????????????????????????????????????????????

TranVanKhe-TQH-04.jpg5

 

GS Tr§n Vn Khê trong mÙt buÕi sinh ho¡t chuyên Á vÁ nh¡c dân tÙc t¡i t° gia, TP.HCM - ¢nh: Gia Ti¿n
GS Tr§n Vn Khê trong mÙt buÕi sinh ho¡t chuyên Á vÁ nh¡c dân tÙc t¡i t° gia, TP.HCM – ¢nh: Gia Ti¿n

TranVanKhe-TQH-07.jpg8

 TranVanKhe-TQH-08.jpg9

                            Từ trái: Trần Quang Hải, Trần Văn Khê, Bạch Yến, Trần Quang Minh

????????????????????????????????????

 

                        Cha con GS Trần Văn Khê & Trần Quang Hải đàn ngẫu hứng: youtube

                         Ca sĩ Bạch Yến nói chuyện tại nhà GS Trần Văn Khê (2009): youtube

http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1247&Itemid=47

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s