GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn nghệ thuật đánh muỗng


Mise en ligne le 7 juil. 2015, clip by Lê Ngọc Hân

Vào chiều thứ ba 7/7/2015

Vào dịp cúng tuần 2 của lễ Thất Tuần tại nhà 32 Huỳnh Đình Hai, f.24, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s