TRAN QUANG HAI wishes HAPPY BIRTHDAY TO PROF.DR. GILBERT ROUGET (born 1916) : 99 years old on July 9th 2015


HAPPY BIRTHDAY TO YOU PROF.DR. GILBERT ROUGET ! To day is your birthday . TRAN QUANG HAI came to your house to wish you a very happy birthday (you are now 99 years old, born in 1916). Paris July 9th 2015
CHÚC MỪNG SINH NHỰT GSTS GILBERT ROUGET ! Hôm nay đúng là ngày sinh nhựt của ông G.Rouget (thầy của Trần Quang Hải về bộ môn dân tộc nhạc học). Ông được 99 tuổi tây (100 tuổi ta).TRẦN QUANG HẢI tới nhà ông để chúc ông hưởng một sinh nhựt tràn đầy hạnh phúc . Paris ngày 9 tháng 7, 2015

DSC05810

DSC05804

DSC05850

DSC05825

DSC05849

DSC05856

happy birthday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s