TRAN QUANG HAI ‘s WORKSHOP OF OVERTONE SINGING in the framework of the 43th World Conference ICTM in ASTANA, KAZAKHSTAN, July 16th 2015


TRAN QUANG HAI ‘s WORKSHOP OF OVERTONE SINGING in the framework of the 43th World Conference ICTM in ASTANA, KAZAKHSTAN, July 16th 2015

TRẦN QUANG HẢI điều khiển một khóa dạy hát đồng song thanh trong khung cảnh của đại hội thế giới ICTM tại thủ đô ASTANA, xứ KAZAKHSTAN , ngày 16 tháng 7, 2015

DSC06671

DSC06673

DSC06674

DSC06675

DSC06677

DSC06678

DSC06679

DSC06680

DSC06682