Mời bạn xem phim Trần Văn Khê – Người truyền lửa , Phương Nam phim sản xuất năm 2010


This is the best film about PROF.DR. TRAN VAN KHE relating his life, his career in the world and in Vietnam , his method of transmitting Vietnamese music to Vietnamese students and children. Phuong Nam Films produced this film in 2010, only in Vietnamese.
Đây là cuốn phim đầy đủ về cuộc đời của GSTS TRẦN VĂN KHÊ từ lúc sơ sinh đến gần ngày cuối đời với những hình ảnh ghi lại những giai đoạn của cuộc đời ở hải ngoại cũng như trong xứ , thêm vào những lời phát biểu của học trò, bạn bè thân thuộc . Phim do hãng PHƯƠNG NAM PHIM thực hiện vào năm 2010

Ajoutée le 24 juin 2015

Mời bạn xem phim Trần Văn Khê – Người truyền lửa

Thực hiện và sản xuất  : PHƯƠNG NAM PHIM, 2010

Réalisation et production : PHUONG NAM FILMS, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s