XUÂN PHƯƠNG – NGÁT NGỌC : Văn hóa sao Việt – Lên Facebook gọi anti fan là… lũ chó, ếch ngồi đáy giếng


Thứ Tư, 29/07/2015, 08:44:57 GMT+7