VTC14_Việt Nam lần đầu đăng cai Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN


VTC14_Việt Nam lần đầu đăng cai Liên hoan âm nhạc truyền thống ASEAN

Published on Jul 24, 2015

(Truyền hình VTC14) – Liên hoan âm nhạc truyền thống các nước ASEAN lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 1-6/8 tại Việt Nam với sự tham gia của đại diện 10 quốc gia ASEAN và đối tác của ASEAN là Hàn Quốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s