Lễ chung thất (49 ngày) cố Giáo sư Trần Văn Khê , 11 tháng 8, 2015, Q.Bình Thạnh, TP HCM


Mise en ligne le 11 août 2015

Phim tư liệu của Quỹ Văn hóa Giáo dục Hãn Nguyên Nguyễn Nhã.

hòa thượng PHƯỚC TRÍ tụng kinh với 8 thầy

Lễ chung thất (49 ngày) cố Giáo sư Trần Văn Khê , 11 tháng 8, 2015, Q.Bình Thạnh, TP HCM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s