Trích đoạn tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội” – Nguyễn Đức Vĩnh (CK Vietnam’s Got Talent 2015)


Ajoutée le 5 avr. 2015

Tiết mục: Trích đoạn Tuồng “Ông già cõng vợ đi xem hội”
Biểu diễn: Đức Vĩnh (Nguyễn Đức Vĩnh)
Chương trình: Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent, đêm thi chung kết ngày 05/04/2015.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s