Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính, 24-26 tháng 9, 2015 tại Tuyên Quang , VIETNAM


Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính

08:00, 20 Tháng Tám 2015

(DSX)- Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái lần thứ V năm 2015, tại tỉnh Tuyên Quang sẽ diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính – Di sản văn hoá dân tộc Tày – Nùng – Thái”.

hat then0

Hát then, Đàn tính. Ảnh: Internet

Theo đó, Bộ VHTTDL nhận được Kế hoạch số 619/KH-HVANQGVN của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam trình và xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ để tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính – Di sản văn hoá dân tộc Tày – Nùng – Thái” trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật Hát then, Đàn tính các dân tộc Tày – Nùng – Thái lần thứ V năm 2015 tại tỉnh Tuyên Quang – tháng 9/2015.

Bộ VHTTDL đồng ý với Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát then, Đàn tính – Di sản văn hoá dân tộc Tày – Nùng – Thái”. Bộ đề nghị bổ sung khách mời tham dự Hội thảo: Vụ Văn hoá dân tộc và Cục Văn hoá cơ sở. Với khách quốc tế tham dự Hội thảo, đề nghị Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao đổi và thống nhất với Cục Hợp tác quốc tế.

Bộ VHTTDL yêu cầu Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan và chuẩn bị tốt các điều kiện (nội dung, kinh phí…) để tổ chức Hội thảo đảm bảo nội dung theo Kế hoạch và đạt kết quả tốt đẹp.

Nhằm quảng bá, giới thiệu với nhân dân trong nước; đồng thời, tôn vinh, bảo tồn, phát triển hát then- loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc đã bao đời gắn bó với đời sống của các dân tộc Tày, Nùng, Thái, từ ngày 24 – 26/9, tại tỉnh Tuyên Quang, sẽ diễn ra Liên hoan nghệ thuật hát then, đàn tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái toàn quốc lần thứ V, năm 2015.

http://disanxanh.vn/ArticleDetail.aspx?articleid=63542&sitepageid=86

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s