TRANG NHÀ MỚI VỀ CỐ GS TRẦN VĂN KHÊ


imagesThis is the new blog on my late father Tran Van Khe created by me in 3 languages (Vietnamese – English – French). You can read, see and watch all documents about my father .

Xin mời các bạn vào trang nhà do tôi thực hiện về Ba tôi . Đây là trang nhà mới nhứt bằng ba thứ tiếng (Việt – Anh – Pháp) với các bài vở , hình ảnh và clips về Ba tôi . Tuy chỉ mới thiết lập vài ngàyhttp://tranvankhe1921.wordpress.com nay (từ hôm 30 tháng 8, 2015) nhưng cũng có khoảng 200 tiết mục . Sẽ lần lượt tu bổ và cập nhựt mỗi ngày để thu thập những bài viết của ba tôi và về ba tôi trên báo chí và tư liệu .
Trần Quang Hải

http://tranvankhe1921.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s