THÚY HẰNG : Ca sĩ Khánh Ly: ‘Đời tôi chỉ phụ duy nhất một người’