“Cho Em QuênTuổi Ngọc” : Nḥạc Lam Phương, tiếng hát Bạch Yến


“Cho Em QuênTuổi Ngọc” : Nḥạc Lam Phương, tiếng hát Bạch Yến

Ajoutée le 28 avr. 2015

Proshow: Nhạc tình của NS Lam Phương đa số thường chuyên chở nỗi buồn man mác, nhưng trong tác phẩm này có thấp thoáng bóng dáng của niềm hạnh phúc mong chờ.
Tiếng hát thiết tha của Ca Sĩ Bạch Yến sẽ đưa chúng ta vào nội dung của câu chuyện tình lãng mạn này.