“Cho Em QuênTuổi Ngọc” : Nḥạc Lam Phương, tiếng hát Bạch Yến


“Cho Em QuênTuổi Ngọc” : Nḥạc Lam Phương, tiếng hát Bạch Yến

Ajoutée le 28 avr. 2015

Proshow: Nhạc tình của NS Lam Phương đa số thường chuyên chở nỗi buồn man mác, nhưng trong tác phẩm này có thấp thoáng bóng dáng của niềm hạnh phúc mong chờ.
Tiếng hát thiết tha của Ca Sĩ Bạch Yến sẽ đưa chúng ta vào nội dung của câu chuyện tình lãng mạn này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s