Album Tình Bỏ Quên (2015) – Bạch Yến [HD]


Album Tình Bỏ Quên (2015) – Bạch Yến [HD]

Ajoutée le 18 juil. 2015

Tracklist

  1. Trở Về Bến Mơ
  2. Lời Buồn Thánh
  3. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
  4. Cùng Một Kiếp Hoa
  5. Từ Lúc Yêu Em
  6. Trách Người Đi
  7. Ghen
  8. Buồn Ơi Chào Mi
  9. Nhớ Chút Tình Bỏ Quên
  10. Đi Với Tôi Đến Chốn Trời Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s