Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói về cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê , 2013


Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nói về cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê

Published on Aug 8, 2013

Sự trân trọng và tình cảm quý mến của nhạc sĩ dành cho hai người bạn là cố nhạc sĩ Phạm Duy và giáo sư Trần Văn Khê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s