TRẦN QUANG HẢI : Năm 2015 là năm hạn của giới nhạc sỹ nói riêng và văn nghệ sỹ VN nói chung


Năm 2015 là năm hạn của giới nhạc sỹ nói riêng và văn nghệ sỹ VN nói chung. Hình theo thứ tự từ trên xuống theo tên kể sau đây : NSND Đình Quang (12 tháng 7, 2015, Vietnam), GS Trần Văn Khê (từ trần 24.06.2015, Vietnam), nhạc sĩ Lê Trạch Lựu (từ trần 06 tháng 2, 2015, Pháp), nhạc sĩ Nguyễn Thiên Đạo(từ trần 20.11.2015, Pháp), nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu (từ trần 29.06.2015, Vietnam), Phan Nhân (29 tháng 6, 2015, Vietnam), An Thuyên (03 tháng 7,2015, Vietnam), Hàn Ngọc Bích (01 tháng 5, 2015, Vietnam, Anh Bằng (từ trần 12 tháng 11, 2015, Mỹ), người mẫu Duy Nhân (07 tháng 5, 2015, Vietnam), diễn viên hài Đăng Lưu (07 tháng 4, 2015, Vietnam), MC Quang Minh (28 tháng 7, 2015, Vietnam).
Xin thành thật chia buồn.
Trần Quang Hải

Dinh-Quang-BD-4243-1436752060

NSND NGUYỄN ĐÌNH QUANG

tran van khe bis

GSTS TRẦN VĂN KHÊ

le_trach_luu_23_mars_2012_montreuil_france.jpg9_

Nhạc sĩ LÊ TRẠCH LƯU

nguyen thien dao

Nhạc sĩ NGUYỄN THIÊN ĐẠO

phanhuynhdieu_squj_JCPN_BAOY

Nhạc sĩ  PHAN HUỲNH ĐIỂU

phan nhan

Nhạc sĩ PHAN NHÂN

nhac-si-an-thuyen_VRLO

Nhạc sĩ AN THUYÊN

 

ttvh-Han-Ngoc-Bich_w_480

Nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích

anh bằng

Nhạc sĩ  ANH BẰNG

người mẫu duy nhân

Người mẫu DUY NHÂN

dangluu3_AFBG

Nghệ sĩ hài  ĐĂNG LƯU

mc quang minh.jpg

MC QUANG MINH

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s