K-fé rencontre du jeudi 25 février 2016 , 19h30 – 21h30 : TRAN QUANG HAI, Caféothèque, 50-52 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris


tran quang hai k-fé rencontre

K-fé rencontre du jeudi 25 février 2016 , 19h30 – 21h30 : TRAN QUANG HAI
Entrée libre

CAFÉOTHÈQUE
50-52 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris (métro : Saint Paul, Pont Marie)

K-fé organise une Rencontre avec TRAN QUANG HAI , ethnomusicologue et musicien . À découvrir ce personnage exceptionnel.
K-fé tổ chức cuộc gặp gỡ với GS TRẦN QUANG HẢI : cuộc đời, sự nghiệp để biết thêm về nhà nghiên cứu dân tộc nhạc học và nhạc sĩ . TRẦN QUANG HẢI sẽ trả lời những câu hỏi trong buổi tọa đàm này .Xin mời các bạn tới dự

TQH-WORKSHOP-DU-CHANT-DIPHONIQUE

Atelier de chant diphonique / Dạy hát đồng song thanh

tqh vua muỗng 2011

Musicien, joueur de guimbarde, nhạc sĩ đàn môi

TQH HOI THAO CHAU VAN 6.01.16.jpg

Chercheur / Nghiên cứu sư

Tran Quang Hai 2

musicien traditionnel / nhạc sĩ cổ truyền