Tết Bính Thân Paris Trống Phù Đổng Mai Thanh Nam


Tết Bính Thân Paris Trống Phù Đổng Mai Thanh Nam

Ajoutée le 24 mars 2016

19 févirer 2016 à la Mairie du VIe arrondissement de Paris.
Cộng đồng Việt Nam Paris cùng nhau ăn Tết ở Marie quận 6 Trung Tâm Paris.
Mai Thanh Nam, tay trống thiện nghệ biểu diễn trống Việt Nam của gia đình Phù Đổng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s