VƯƠNG ĐẰNG : TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ SÁNG TÁC LƯU HỮU PHƯỚC


TƯỞNG NHỚ NHẠC SĨ SÁNG TÁC

NHỮNG HÙNG CA CHỐNG XÂM LĂNG VÀ

KÊU GỌI THANH NIÊN, SINH VIÊN LÊN ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

luu-huu-phuoc-len-dang

NHẠC SĨ LƯU HỮU PHƯỚC

(Sinh 12/09/1921, Ô Môn, Cần Thơ — Ngày 8/6/1989, Sài Gòn)

 

VƯƠNG ĐẰNG sưu tầm

 

 

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

 

Ban Asia (Y Phương, Nguyên Khang và toàn ban)

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTjIr31JTEk

Hùng Ca Sử Việt (Golden Asia DVD 2) – 1. Hội Nghị Diên Hồng

www.youtube.com

Sáng tác: Lưu Hữu Phước Trình bày: Nguyên Khang, Y Phương, Ca đoàn Ngàn Khơi

 

 

Do Nguyen Nguyen Duc giới thiệu, hỗn hợp nhiều ban, RẤT HAY!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=bN1eP8QtL9o

 

BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Ban Asia (Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên) & Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s-2z4BiWbA

 

Không đề tên ban hợp ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ThjwRNCrQs

 

Phạm Ngọc Lân và ban hợp ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=DkLdoE7K-4A

 

LIÊN KHÚC HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG & BẠCH ĐẰNG GIANG

 

Quang Bình, Trang Thanh Lan và toàn ban

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia12BpWIvs8

 

ẢI CHI LĂNG

 

Ban hợp xướng Ngàn Khơi

(Tiểu chú:  Nhạc bắt đầu từ phút 3:10)

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBNbFJ-SG2M

 

Ban hợp ca Tốp Ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCb74Yhb_Ko

 

TRÊN SÔNG BẠCH ĐẰNG

 

Ban hợp ca Tốp Ca

 

https://www.youtube.com/watch?v=3Pq7Cs0MlnE

 

LÊN ĐÀNG

 

Ban hợp ca Prudential

 

https://www.youtube.com/watch?v=GWcwglFAWKs

 

HỒN TỬ SĨ

 

Thái Thanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=RyoWAvCZNJ4

 

Nhạc hòa tấu

 

https://www.youtube.com/watch?v=dxmqS9N5ANk

 

REO VANG BÌNH MINH

 

https://www.youtube.com/watch?v=OFWnpK5PU9A

 

Kênh Thiếu Nhi cho tất cả thiếu nhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s