QUÁCH VĨNH THIỆN : Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Saigon


Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh-Ký và Website Petrus Ký Australi

 

 

 

petrus 1

Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký Saigon.

petrus 2

Petrus Trương Vĩnh-Ký

petrus 3

petrus 4

petrus 5

Trần Văn Ơn

petrus 6

petrus 7

 

Thầy Minh dạy Toán cho học trò Quách Vĩnh-Thiện.Thầy Ái dạy Pháp Văn cho trò Quách Vĩnh-Thiện.Hình chụp tại Đức Quốc 2009.

petrus 8

Thầy Phạm Ngọc Đảnh dạy Triết Học cho Quách Vĩnh-Thiện.Hình chụp Đức Quốc 2009

.Quách Vĩnh-Thiện và Nghiêm Phú Phát (Em Nghiêm Phú Phi).Ban Nhạc Petrus Ký đi Trình diễn Văn Nghệ ở Hậu Giang Miền Nam Việt Nam.

petrus 9

petrus 10

petrus 11

petrus 12

petrus 13

Đại Hội Petrus Ký Thế Giới 2013 QuáchVĩnh-Thiện và Nguyễn Xuân-Vinh – 2013

petrus 14

.Trần Thạnh

petrus 16

Lưu Tưòng Quang Website Petrus Ký Australia

:https://petruskyaus.net/the-tale-of-kieu/  http://www.youtube.com/user/thienmusichttp://www.thienmusic.com 

Voyage en Images et en Musique :
http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm quachvinhthien@gmail.com

quachvinhthien@gmail.com

Petrus Ký 1956-1963


Quách Vĩnh Thiện

www.thienmusic.comwww.youtube.com/user/thienmusichttps://twitter.com/thienmusic
www.facebook.com/vinhthien.quach

Voyage en Images et en Musique :http://thienmusic.free.fr/NotaBene.htm
PrésidentACTVAssociation Culturelle Traditionnelle Vietnamienne( Hội Văn Hóa Cổ Truyền Việt Nam )Vous recevez ce message, car vous êtes abonné au groupe Google Groupes “Ancien élève du Lycée Petrus Ký à Saigon Vietnam”.

.

 

 
.

 
 
 
 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s