DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân


DÂN CA NHẠC CỔ: Khúc hát Trống Quân

Published on Feb 23, 2014

Chương trình DÂN CA NHẠC CỔ
1. Trống Quân – Chào Ước Hẹn – Nghệ nhân CLB Trống Quân Dạ Trạch
2. Trống Quân – Họa Trời Họa Đất – Nhà hát Chèo Hưng Yên
3. Trống Quân – Thương Anh – Nhà hát Chèo Hưng Yên
4. Trống Quân – Thách Cưới – Nhà hát Chèo Hưng Yên

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s