Hình ảnh xưa : Phụ nữ Bắc Việt đầu thế kỷ 20


Hình ảnh xưa :
Phụ nữ Bắc Việt đầu thế kỷ 20

Hình ảnh về người phụ nữ Việt Nam xưa từ đầu thế kỷ 20 do người Pháp ghi lại cho thấy đầy đủ về diện mạo, trang phục, đời sống… của những người chị, người mẹ, người bà của chúng ta nhiều năm về trước.

Hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt với trang phục áo tứ thân đeo yếm,
nón quai thao, tóc vấn quanh đầu, đi chân đất, nhuộm răng đen…

Phụ nữ Bắc Kỳ, Hà Nội. Ảnh delcampe.

Phụ nữ Bắc Kỳ hút thuốc bát bên cạnh người hầu phục vụ thuốc trong nhà.

Hai mẹ con phụ nữ Bắc Kỳ những năm 1919 – 1926.

Vợ con một viên thông ngôn thời kỳ 1919 – 1926.

Một phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.

Cô gái Hà Nội thời kỳ 1919 – 1926.

Một thôn nữ thời kỳ 1919 – 1926.

Cô gái thôn quê thời kỳ 1919 – 1926.[/TD]

Phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.

[/TD]

Một cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.[/TD]

Cô gái Bắc Kỳ và chiếc bếp của người An Nam
(người Pháp gọi người Việt Nam là An Nam mít).

Một phụ nữ Bắc Kỳ cho con bú thời kỳ 1919 – 1926.

Một phụ nữ Bắc Kỳ trong gia đình giàu có, thời kỳ 1919 – 1926.

Phụ nữ Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.

Cô gái Bắc Kỳ với áo tứ thân, nón quai thao, guốc rễ tre, đầu vấn thả đuôi gà.

Cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.

Cô gái Bắc Kỳ thời kỳ 1919 – 1926.

Phụ nữ nông thôn Hà Nội thời kỳ 1919 – 1926.

Một phụ nữ Bắc Kỳ ăn trầu thời kỳ 1931 – 1935.

Trong một đám cưới của người theo đạo Công giáo những năm 1921- 1935.

Một phụ nữ thôn quê những năm 1921- 1935.

Nhau trầu.

Chị em ăn trầu. Ảnh chụp những năm 1921 – 1935.

[/TD]

Chị em ăn trầu. Ảnh chụp những năm 1921 – 1935.

Chị em ăn trầu. Ảnh chụp những năm 1921 – 1935.

Một phụ nữ nông thôn gánh đồ cúng dường về từ một buổi lễ.

Một cô gái Bắc Kỳ têm trầu và ăn trầu. Ảnh chụp những năm 1921 – 1935.

Cô gái Bắc Kỳ ăn trầu cho đỏ môi. Ảnh chụp những năm 1921 – 1935.

Một phụ nữ quý tộc ở Bắc Kỳ. Ảnh chụp những năm 1930 – 1954.

Thiếu nữ ngoại thành Hà Nội vo gạo (1926).

Một phụ nữ nhà giàu.
Những phụ nữ người Sài Gòn (Nam Kỳ) chơi đánh bài.

Một phụ nữ Bắc Kỳ nhuộm răng đen bằng các loại vỏ và côn trùng
cũng như ăn trầu thường xuyên (1915).

Bán trầu vỏ.

Nguồn: _http://namrom64.blogspot.com/