Tuyển tập các bài hát về kỷ niệm tuổi học trò – Thu âm trước 1975


Tuyển tập các bài hát về kỷ niệm tuổi học trò – Thu âm trước 1975

Published on May 10, 2015

List bài hát:
Mùa chia tay – Băng Châu
Trường cũ tình xưa – Băng Châu
Kỷ niệm một mùa hè – Giang Tử
Hạ buồn – Hoàng Oanh
Ngày xưa Hoàng Thị – Julie Quang
Thương ca mùa hạ – Nhật Thiên Lan
Biết đâu tìm – Phương Dung
Họp mặt lần cuối – Phương Hoài Tâm
Tuổi học trò – Giáng Thu
Ngày tạm biệt – Túy Hồng
Nỗi buồn hoa phượng – Thanh Tuyền
Ba tháng tạ từ – Thanh Tuyền
Hai cánh phượng buồn – Thanh Tuyền
Kỷ niệm nào buồn – Thụy Khanh
Lưu bút ngày xanh – Trúc Mai
Ve sầu mùa phượng – Giáng Thu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s