Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13


Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13

Published on Sep 6, 2016

Ẩm thực Việt giữa thủ đô Paris với chủ nhân nhà hàng Lotus ở quận 13: “Hiện nay người Pháp và nhiều dân tộc thích ăn đồ Việt Nam nhất”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s