Đường chúng ta đi – Kỷ niệm 60 năm Hội nhạc sĩ Việt Nam


Đường chúng ta đi – Kỷ niệm 60 năm Hội nhạc sĩ Việt Nam

Ajoutée le 17 déc. 2017

Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam Hợp xướng Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Hợp xướng trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW Solist’s: NSDN Quang Thọ – NSUT Quang Huy – NSUT Minh Đức – NSUT Thanh Vinh – NSUT Chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s