Hình Ảnh Cổ Xưa Hiếm Hoi Việt Nam Những Năm 1850-1950 (Phần 1)


Hình Ảnh Cổ Xưa Hiếm Hoi Việt Nam Những Năm 1850-1950 (Phần 1)

Published on Jan 21, 2017

Thời Pháp thì Miền Bắc (Tonkin) và Trung kỳ (Annam) nhiều ảnh đẹp hơn Nam kỳ (Cochinchine), do mình người Miền Nam nên ưu tiên post ảnh Miền Nam nhiều hơn (và cũng do Miền Trung, Miền Bắc chưa biết nhiều), hậu sinh không lạm bàn chính trị, chỉ muốn chia sẻ để biết một thời tiền nhân sống ra sao. Máy chụp ảnh đã có từ 1826 tại Pháp, vì vậy các thuộc địa ở Đông Dương có ảnh từ rất sớm và có mặt trong những thước phim đầu tiên nữa. Ảnh trong album trải dài khắp cả nước, được mình tổng hợp từ nhiều nguồn trong thời gian từ 2005 đến nay, đa số từ các kho lưu trữ của Pháp – tài liệu xưa và các bác lớn tuổi có chất lượng còn khá tốt, số lượng lớn tới vài ngàn tấm, sẽ chọn lọc post từ từ ……….. * Nguồn: Flickr, Corbis, Pinterest, belleindochine, alamy, akpool …

HÌNH ẢNH CỔ XƯA HIẾM HOI VIỆT NAM NĂM 1850-1950 (PHẦN 2)


HÌNH ẢNH CỔ XƯA HIẾM HOI VIỆT NAM NĂM 1850-1950 (PHẦN 2)

Published on Nov 5, 2017

Thời Pháp thì Miền Bắc (Tonkin) và Trung kỳ (Annam) nhiều ảnh đẹp hơn Nam kỳ (Cochinchine), do mình người Miền Nam nên ưu tiên post ảnh Miền Nam nhiều hơn (và cũng do Miền Trung, Miền Bắc chưa biết nhiều), hậu sinh không lạm bàn chính trị, chỉ muốn chia sẻ để biết một thời tiền nhân sống ra sao. Máy chụp ảnh đã có từ 1826 tại Pháp, vì vậy các thuộc địa ở Đông Dương có ảnh từ rất sớm và có mặt trong những thước phim đầu tiên nữa. Ảnh trong album trải dài khắp cả nước, được mình tổng hợp từ nhiều nguồn trong thời gian từ 2005 đến nay, đa số từ các kho lưu trữ của Pháp – tài liệu xưa và các bác lớn tuổi có chất lượng còn khá tốt, số lượng lớn tới vài ngàn tấm, sẽ chọn lọc post từ từ ……….. * Nguồn: Flickr, Corbis, Pinterest, belleindochine, alamy, akpool …