HÁT XẨM: Cô Hàng Nước – NSUT Thanh Ngoan – NS Mai Tuyết Hoa – 2011


HÁT XẨM: Cô Hàng Nước – NSUT Thanh Ngoan – NS Mai Tuyết Hoa – 2011

Published on Jul 18, 2012

Xẩm: Cô Hàng Nước Làn điệu: Tàu Điện Biểu diễn: NSƯT Thanh Ngoan – Mai Tuyết Hoa Album: Xẩm Hà Nội

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s