TTPTAN Nhạc Sỹ Thao Giang – Nghiên Cứu Về Tuồng Cổ Đình Thổ Hà (Studying about Tho Ha Ancient House)


TTPTAN Nhạc Sỹ Thao Giang – Nghiên Cứu Về Tuồng Cổ Đình Thổ Hà (Studying about Tho Ha Ancient House)

Bấm Đăng Ký Miễn Phí:https://www.youtube.com/channel/UCzQG… Trung Tâm Phát Triển Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam Là Nơi Nghiện Cứu Về Nghệ Thuật Hát Xẩm Và Dân Ca Bảo Tồn Nghệ Thuật hát Xẩm Việt Nam..