TTPTAN Nhạc Sỹ Thao Giang – Nghiên Cứu Về Tuồng Cổ Đình Thổ Hà (Studying about Tho Ha Ancient House)


TTPTAN Nhạc Sỹ Thao Giang – Nghiên Cứu Về Tuồng Cổ Đình Thổ Hà (Studying about Tho Ha Ancient House)

Bấm Đăng Ký Miễn Phí:https://www.youtube.com/channel/UCzQG… Trung Tâm Phát Triển Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam Là Nơi Nghiện Cứu Về Nghệ Thuật Hát Xẩm Và Dân Ca Bảo Tồn Nghệ Thuật hát Xẩm Việt Nam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s