ĐÂY MỚI LÀ HẬU DUỆ HÁT XẨM CỦA CỤ HÀ THỊ CẦU – CẬU BÉ LÀNG CỔ KẺ GIAI HẢI PHÒNG


ĐÂY MỚI LÀ HẬU DUỆ HÁT XẨM CỦA CỤ HÀ THỊ CẦU – CẬU BÉ LÀNG CỔ KẺ GIAI HẢI PHÒNG

Ajoutée le 12 oct. 2017

Cậu bé làng cổ kẻ giai có năng khiếu hát xẩm khiến người nghe thật thấm thía, giai điệu mộc mặc Em xứng đáng là truyền nhân của cụ Hà Thị Cầu . bảo tồn văn hóa Việt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s