Tuyển tập những ca khúc vang bóng một thời (1930 – 1950) !


Tuyển tập những ca khúc vang bóng một thời (1930 – 1950) !

Published on Sep 13, 2016

Những tuyệt phẩm được sáng tác bởi ngẫu hứng tuyệt vời của các tác giả trước năm 1975: 1/ Viễn du 2 Nhớ người ra đi 3/ Quê hương 4/ Trở về bến mơ 5/ Trầu cau 6/ Trăng mờ bên suối 7/ Đàn tình xưa 8/ Đêm trong rừng 9/ Dứt đường tơ 10/ Xa quê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s