Minh Đức Hoài Trinh : tiểu sử


Minh Đức Hoài Trinh: tiểu sử

Published on Dec 19, 2014

Buổi sinh hoạt giới thiệu tác phẩm Minh Đức Hoài Trinh: Chính Khí Của Người Cầm Bút và mừng sinh nhật thứ 85 của Nữ Sĩ Minh Đức Hoài Trinh Thời gian: 14/12/2014 Địa điểm: Nhà hàng Emerald Bay, Santa Ana – Nam California Ban tổ chức: Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, Hội Quảng Ngãi, Thân Hữu Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s