Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ *NEW*, 15.02.2018


Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ *NEW*, 15.02.2018

Published on Feb 15, 2018

Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ. Chương trình được chờ đợi nhất của thời khắc chuyển giao năm Đinh Dậu 2017 và Mậu Tuất 2018 là chương trình bắn pháo hoa. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018.