Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ *NEW*, 15.02.2018


Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ *NEW*, 15.02.2018

Published on Feb 15, 2018

Đón giao thừa năm mới Tết Mậu Tuất ở đường hoa Nguyễn Huệ. Chương trình được chờ đợi nhất của thời khắc chuyển giao năm Đinh Dậu 2017 và Mậu Tuất 2018 là chương trình bắn pháo hoa. Thời gian bắn từ 0h đến 0h15 ngày 16/2/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s