Múa rối nước: Đặc sản văn hóa Việt | VTC


Múa rối nước: Đặc sản văn hóa Việt | VTC

Ajoutée le 21 juin 2016

VTC | Múa rối nước là môn nghệ thuật đặc sắc ra đời từ nền văn hóa lúa nước. Từ một nghệ thuật mang yếu tố dân gian, múa rối nước đã trở thành một nghệ thuật sân khấu của mọi người dân Việt.