TIẾNG TƠ ĐỒNG: Đàn sến trong cổ nhạc miền Nam


TIẾNG TƠ ĐỒNG: Đàn sến trong cổ nhạc miền Nam

Published on Oct 19, 2013

Theo nghệ sĩ Chí Tâm, loại đàn tròn lục giác được gọi theo cái tên phổ biến là “đàn sến” do bắt nguồn từ tên của nó trong tiếng Trung Hoa và tiếng Nhật, và nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đã đùa rằng hình dáng cây đàn trông giống… bánh trung thu hơn. Đàn sến từ lâu đã trở thành một trong những nhạc cụ không thể thiếu trong cổ nhạc miền Nam. Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay sẽ gửi đến cho quý vị về nguồn gốc cũng như những sự so sánh của tiếng đàn sến với những nhạc cụ khác trong giới đàn ca vọng cổ. Xin mời quý khán giả cùng xem! Để xem trọn các chương trình của SBTN, xin hãy liên lạc với DirecTV hoặc các hãng cable địa phương của quý vị. To watch the full programs of SBTN, please contact Direct TV or your local cable providers. © Saigon Broadcasting Television Network (SBTN): http://sbtn.net © Youtube: http://youtube.com/SBTNOfficial © Facebook: http://facebook.com/SBTNOfficial © Twitter: http://twitter.com/SBTNOfficial Address: 10517 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92843 Email: sbtn@sbtn.tv

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s