Nhạc Sĩ Mạnh Phát Với Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất


Nhạc Sĩ Mạnh Phát Với Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất

Published on Jan 1, 2018

1. Vọng Gác Đêm Sương 2. Chuyến đi về sáng 3. Dấu Chân Kỷ Niệm 4. Hoa Nở Về Đêm 5. Sương Lạnh Chiều Đông 6. Qua Xóm Nhỏ 7. Phố Vắng Em Rồi 8. Thành Đô Ơi Giã Biệt 9. Nhớ Một Người 10. Nỗi Buồn Gác Trọ 11. Ngày Xưa Anh Nói