Nhạc Sĩ Mạnh Phát Với Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất


Nhạc Sĩ Mạnh Phát Với Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất

Published on Jan 1, 2018

1. Vọng Gác Đêm Sương 2. Chuyến đi về sáng 3. Dấu Chân Kỷ Niệm 4. Hoa Nở Về Đêm 5. Sương Lạnh Chiều Đông 6. Qua Xóm Nhỏ 7. Phố Vắng Em Rồi 8. Thành Đô Ơi Giã Biệt 9. Nhớ Một Người 10. Nỗi Buồn Gác Trọ 11. Ngày Xưa Anh Nói

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s