[Hát xẩm] Xẩm ngọng – NSND Xuân Hoạch (Thơ Nguyễn Duy)


[Hát xẩm] Xẩm ngọng – NSND Xuân Hoạch (Thơ Nguyễn Duy)

Ajoutée le 1 nov. 2015

Đêm nhạc dân gian với thơ Nguyễn Duy Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội 24/10.2015 ———————- XẨM NGỌNG (Nguyễn Duy) Nghêu ngao hát ngọng ngẹo chơi người cười nói xúc phạm người ngậm tăm Siêng làm xúc phạm phàm ăn kẻ đi xúc phạm kẻ nằm dài lưng Ðàn kêu tưng tửng từng tưng con trâu xúc phạm sợi thừng cột trâu Bông hoa xúc phạm con sâu con cá xúc phạm lưỡi câu ao nhà Ông bụt xúc phạm con ma lão say khước xúc phạm bà tỉnh queo Cái sang xúc phạm cái nghèo cái ngay xúc phạm cái khoèo bẩm sinh Ðàn kêu tinh tỉnh tình tinh cái tâm xúc phạm cái hình vô tâm Cõi dương xúc phạm cõi âm cõi thiên xúc phạm cõi trần tục gian Ðàn kêu tang tảng tàng tang nàng chơi đẹp xúc phạm chàng xấu chơi Ngứa nghề hát ngọng ngẹo thôi người yêu nhau xúc phạm người ghét nhau…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s