Vô thường – Nguyễn văn Đông


Vô thường – Nguyễn văn Đông

Published on Apr 8, 2013

Vô thường Sáng tác :Nguyễn văn Đông Vô Thường – Nguyễn văn Đông Đêm đêm nghe bước thời gian nhẹ lướt. Từng sợi rơi rơi như trả cho đời. Từng hạt sương sa trên lá trên hoa Tan giữa mênh mông vào cõi hư không. Đêm đêm nghe tiếng thời gian suy biến Từng chồi măng non thay kiếp tre già Từng lời yêu thương như khói như sương Tan giữa hư không vào cõi vô cùng. Rồi một ngày nao ta có mất nhau Giọt lệ nào cho ta giữ mãi nhau? Sao ta không nói vạn lần yêu thương Bằng lửa trong tim bùng cháy đôi môi (Như) ngày mới yêu nhau. Em đâu có biết lòng anh tha thiết Một vòng tay êm mắt ướt môi mềm Thật nhiều nghe em, chớ tiếc cho nhau Năm tháng qua mau đời vốn vô thường. Tiếng hát : Tâm Hảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s