Nhạc Sĩ Huỳnh Anh – Tuyển Tập Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất


Nhạc Sĩ Huỳnh Anh – Tuyển Tập Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất

Published on Dec 12, 2017

1. Mưa Rừng 2. Kiếp Cầm Ca 3. Biết Nói Gì Đây 4. Rừng Lá Thay Chưa 5. Nếu Anh Về 6. Thuở Ấy Có Em 7. Nếu Ta Đừng Quen Nhau 8. Lạnh Trọn Đêm Mưa 9. Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím 10. Đời Tôi Chỉ Một Người