Nhạc Sĩ Huỳnh Anh – Tuyển Tập Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất


Nhạc Sĩ Huỳnh Anh – Tuyển Tập Những Sáng Tác Chọn Lọc Hay Nhất

Published on Dec 12, 2017

1. Mưa Rừng 2. Kiếp Cầm Ca 3. Biết Nói Gì Đây 4. Rừng Lá Thay Chưa 5. Nếu Anh Về 6. Thuở Ấy Có Em 7. Nếu Ta Đừng Quen Nhau 8. Lạnh Trọn Đêm Mưa 9. Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím 10. Đời Tôi Chỉ Một Người

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s