Nhạc Sĩ Văn Giảng – Những Sáng Tác Nổi Tiếng


Nhạc Sĩ Văn Giảng – Những Sáng Tác Nổi Tiếng

Published on May 7, 2016

Nhạc Sĩ Văn Giảng – Những Sáng Tác Nổi Tiếng 1. Hoa Cài Mái Tóc 2. Thúc Quân 3. Tình Em Biển Rộng Sông Dài 4. Ai Về Sông Tương 5. Xin Cho Tôi Giấc Mộng Bình Yên 6. Năm Nay Em Mấy Tuổi Đầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s