Vũ khúc Đông Dương – bản nhạc tài tử được cho là sớm nhất và ký âm 1900 ở Pháp


Vũ khúc Đông Dương – bản nhạc tài tử được cho là sớm nhất và ký âm 1900 ở Pháp

Ajoutée le 29 sept. 2013

Theo nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên thì đây là bản nhạc bài Danse de l’Indochine, được dịch ra là “Vũ khúc Đông Dương”, được ghi âm tại một hội chợ ở Pháp năm 1906. Thế nhưng, theo GS.TS. Nguyễn Thuyết Phong (ông là người thiết lập ngành Dân tộc nhạc học (Ethnomusicology) đầu tiên tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) từ năm 2004, được ghi tiểu sử và đồng tác giả với GS.TS. Trần Văn Khê mục “Việt Nam” trong đại tập bách khoa từ điển âm nhạc thế giới New Grove (Anh Quốc, 2001).ôi xem lại bản gốc trong sách Notes d’Ethnographie musicale của ông Julien Tiersot xuất bản năm 1905 (đúng ra cách viết phải là “Danse de l’Indo-Chine”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s